miércoles, febrero 14, 2024

Aqueras montañas
Aqueras montañas
Tan alteras son
No me dixan bier
Os mios aimors

Aqueras montañas
Cuán sa baixaran
E os míos aimors
Apareixerán

De zaga
D'ixas boiras
On n'ire á escar
Y crebando as mugas
Con yo i tornarán

Si canto
Yo que canto
No canto ta yo
Canto ta mia amiga
Que ye n'ixos mons

Canto a la mia amiga
Que ye n'ixos mons

José Antonio Labordeta

Roberto Ciria, Sofía Bueno

No hay comentarios: